Vertrouwelijk papier

Zamel het in met een aparte container
100% veilige inzameling en verweking
Altijd een duurzame oplossing
Snel en eenvoudig online uw afvalzaken regelen

Van oud papier naar nieuwe kranten

Soms is er absolute zekerheid nodig dat documenten veilig ingezameld en vernietigd worden. Zeker ook door steeds strengere wetgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens. Dan kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen.

SUEZ heeft een speciale rolcontainer voor archiefvernietiging. Uw gegevens zijn daarin 100% veilig vanaf het moment dat u ze in de container deponeert. Medewerkers die daar voor zijn opgeleid halen de container bij u op en brengen het in speciale voertuigen naar een beveiligde SUEZ-locatie, waar het wordt vernietigd. Van vertrouwelijk papier dat vernietigd wordt, maken we nieuw papier, bijvoorbeeld voor een schrijfblok of krant.

Door afval gescheiden in te zamelen en te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, zetten we samen een stap op weg naar Zero Waste.

wat mag er in de secure data container

Toegestaan afval

  • Dossiers
  • Facturen
  • Adresbestanden
  • Vertrouwelijk papier

Niet toegestaan afval

  • Ordners
  • Gelamineerd papier
  • Karton

Ik heb nog een vraag over Secure Data

Ja! Vanaf het moment dat u uw vertrouwelijke gegevens in de Secure data container van SUEZ stopt tot aan het moment van vernietiging, komen er geen mensenhanden meer aan uw gegevens. Speciaal daarvoor opgeleide medewerkers halen in beveiligde voertuigen de Secure data container op en brengen het naar een beveiligde SUEZ-locatie, waar het wordt vernietigd.