Groenafval

Zamel het in met een aparte container
40 locaties door heel Nederland
Een oplossing voor al uw afvalstromen
Duurzame afvalverwerking
Afvalzaken regelen in Mijn PreZero

Van dode tak naar nieuw leven

Groenafval is plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en perken van bedrijfsgebouwen. Het gaat vooral om wat grootschaliger houtafval zoals takken, snoeihout en boomstronken.

Voor uw groenafval hebben we verschillende maten containers. Het groenafval zamelen we in en gebruiken we om duurzame energie op te wekken. Of we maken er compost van, waarmee we planten, bomen, bloemen en gewassen laten groeien en bloeien.

Door afval gescheiden in te zamelen en te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, zetten we samen een stap op weg naar Zero Waste.

wat mag er in een groenafval container

Toegestaan afval

  • Bloemen
  • Grof tuinafval
  • Bladeren

Niet toegestaan afval

  • Grond
  • Bielzen
  • Groente, fruit en tuinafval
  • Bovenstaande lijst is niet uitputtend neem bij twijfel altijd contact met ons op

Ik heb nog een vraag over groenafval

Het verschilt per gemeente of er een vergunning nodig is voor het plaatsen van een afvalcontainer, dit dient u zelf na te vragen bij de gemeente waar u de container wilt plaatsen.
Ja! PreZero heeft containers van 4 m3, 6 m3 en 10 m3. Voor de container van 10 m3 heeft u de keuze tussen en open of gesloten container. U kunt ook (aanvullend) een BigBag (1 m3) of een BiggerBag (3 m3) huren.
Maximaal 25% van een container of BiggerBag mag u vullen met graszoden, met maximaal 5 cm aanhangige grond.