Industrie

Bestel het pakket voor de industrie
46 locaties door heel Nederland
Flexibele pakketten
Duurzame verwerking van uw bedrijfsafval
Snel en eenvoudig uw afvalzaken online regelen

Een pakket speciaal voor de industrie

We hebben een pakket voor u samengesteld met daarin standaard de verwerking van bedrijfsafval en papier en karton. Dit pakket is flexibel en biedt de mogelijkheid om een of meerdere afvalstromen toe te voegen. Veel van onze klanten in de industrie kiezen er bijvoorbeeld voor om glas en secure data in het pakket op te nemen. Flexibel betekent ook dat u zelf bepaalt welk formaat containers u wilt en hoe vaak we die komen ophalen.

Het belang van gescheiden inzamelen in de industrie

Waar gewerkt wordt, ontstaat afval. Dat geld zeker voor de industrie in Nederland. Jaarlijks komt er ongeveer 14,5 miljoen ton afval vrij. Afval dat zeer divers is, van papier en glas tot olie en metalen, en dat zeer goed te scheiden is. Door afval te scheiden minimaliseert u uw milieu-footprint, wat bijdraagt aan een duurzaam bedrijfsimago.

Bespaar kosten en draag bij aan een duurzame toekomst

Door afval te scheiden heeft u minder restafval en bespaart u op kosten. Restafval is namelijk de afvalstroom met de hoogste kosten voor verwerking. Wilt u ook besparen op kosten voor afvalverwerking en bijdragen aan een duurzame toekomst? Zet dan samen met SUEZ een stap naar Zero Waste. Bestel het pakket voor de industrie en vul dit aan waar nodig.

Ik heb nog een vraag over dit pakket

Rolcontainers worden op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 geledigd.
Plaats de rolcontainer aan de openbare weg, zodat deze goed zichtbaar en vrij toegankelijk is voor de chauffeur.
Ja, een extra lediging kan worden aangevraagd Via Mijn PreZero of via de telefoon (0900-8444). Aan een extra lediging zijn kosten verbonden. De actuele prijzen hiervan kunt u zien in uw Mijn PreZero omgeving. Wanneer u een extra lediging aanvraagt komen wij de container éénmalig (extra) ledigen. Wilt u structureel extra ledigingen aanvragen? Wijzig dan uw ledigingsfrequentie.